Google Hotel Ads

Channel Manager by Hoteliers.Guru

Channel Manager by Hoteliers.Guru application supports both IOS & Android, in urgent situation when you might not have access to your desktop.

Application Features

  • Close sale of inventory
  • Update Allotment

You can download the application at :

Channel Manager by Hoteliers.Guru แอปพลิเคชั่น รองรับการใช้งานผ่านทั้งระบบ IOS & Android เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับโรงแรมในสถานการณ์เร่งด่วนที่คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเดสก์ท็อปของคุณในช่วงเวลานั้น

ภายในแอปพลิเคชั่นจะรองรับ

  • การปิดการขาย
  • การอัพเดทจำนวนห้องพัก

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคได้ที่ :