How to create a Top Up Promotion

Hoteliers.Guru x Robinhood Travel
มิติใหม่ในการบริหาร New Platform ด้วยระบบ Channel Manager

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12:30 น. & 14:00 - 16:30 น.

มิติใหม่ในการบริหาร New Platform ด้วยระบบ Channel Manager ตัวช่วยแสนง่ายดายสำหรับการจัดการและการขายห้องพักออนไลน์ กับ ซึ่งเป็น OTAs สัญชาติไทยเพื่อคนไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยจุดยืนช่วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า เชื่อมกับระบบ Extranet ของโรงแรมโดย

เวลาจัดสัมมนา 2 Virtual sessions